مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه فوسکاری ونیز

دانشگاه فوسکاری ونیز

دانشگاه فوسکاری ونیز

دانشگاه فوسکاری ونیز دانشگاهی دولتی است که تاریخ تأسیسش به سال ۱۸۶۸ باز‌می‌گردد. دلیل نام‌گذاری این دانشگاه قرارگرفتن در قصر فوسکاری ونیز است. در ابتدا، این دانشگاه به‌عنوان مؤسسۀ آموزش عال...

توسط:‌ h.seyedsalehi