مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه سنت آن

دانشگاه سنت آن

دانشگاه سنت آن

دانشگاه سنت آن در سال ۱۸۹۰ در منطقۀ چرچ پوینت در استان نوا اسکوشیا تأسیس شد. این دانشگاه در‌کنار دانشگاه مونکتون، تنها دانشگاه‌های فرانسوی‌زبان در استان‌های نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا هستند....

توسط:‌ h.seyedsalehi