مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ساووآ مون بلان

شهر شامبری فرانسه

شهر شامبری فرانسه

شهر شامبری فرانسه (Chambéry) شهری در دپارتمان ساووآ و منطقۀ اوورنی-رون-آلپ است. این شهر در جنوب‌شرقی فرانسه قرار دارد و از قرن سیزدهم مرکز دپارتمان ساووآ به‌شمار می‌رود. شهر کوچک شامبری چند...

توسط:‌ مرضیه ترابی