مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا

دانشگاه سانتیاگو د کمپوستلا (University of Santiago de Compostela – USC) دانشگاهی دولتی است که پردیس اصلی آن در شهر سانتیاگو د کمپوستلا در منطقۀ خودمختار گالیسیا اسپانیا قرار دارد. این دانش...

توسط:‌ m.torabi