مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ساسکاچوان کانادا

دانشگاه ساسکاچوان کانادا

دانشگاه ساسکاچوان کانادا

دانشگاه ساسکاچوان کانادا در شهر ساسکاتون در استان ساسکاچوان این کشور قرار دارد. دانشگاه ساسکاچوان کانادا یکی از دانشگاه‌های دولتی و تحقیقات محور کانادا است که در سال ۱۹۰۷ تأسیس شده است. این دان...

توسط:‌ m.mahdavi