مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ساساری ایتالیا

دانشگاه ساساری ایتالیا

دانشگاه ساساری ایتالیا

دانشگاه ساساری ایتالیا دانشگاهی دولتی است که در شهر ساساری قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۵۶۲ بنیان نهاده شد و درحال‌حاضر، دَه دپارتمان دارد و میزبان بیش از دوازده‌هزار نفر دانشجو در پنجاه ...

توسط:‌ h.seyedsalehi