مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه رویرا ویرجیلی

دانشگاه رویرا ویرجیلی

دانشگاه رویرا ویرجیلی

دانشگاه رویرا ویرجیلی (Universidad Rovira y Virgili) مؤسسه‌ای آموزشی و پژوهشی است که در شهر تاراگونای اسپانیا قرار دارد و در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده است. این دانشگاه سال ۱۹۹۱ تأسیس ...

توسط:‌ هادی سیدصالحی