مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه روستوک

دانشگاه روستوک

دانشگاه روستوک

دانشگاه روستوک سال ۱۴۱۹م در شهر روستوک آلمان تأسیس شد و سومین دانشگاه قدیمی این کشور و بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین دانشگاه در شمال اروپا و منطقۀ دریای بالتیک و پنجمین دانشگاه تأسیس‌شده در امپرات...

توسط:‌ h.seyedsalehi