مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه روئن نورماندی

دانشگاه روئن نورماندی

دانشگاه روئن نورماندی

دانشگاه روئن یکی از اعضای دانشگاه نورماندی است که مجموعه‌ای از مراکز آموزش عالی در مناطق نورماندی شمالی و جنوبی به‌شمار می‌رود. دانشگاه روئن کارش را از سال ۱۹۶۶ آغاز کرد و هفت پردیس و دوازد...

توسط:‌ h.seyedsalehi