مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ردیمر

دانشگاه ردیمر

دانشگاه ردیمر

دانشگاه ردیمر دانشگاهی خصوصی و مسیحی است که سال ۱۹۸۲ در شهر همیلتون تأسیس شد. درحال‌حاضر، حدود هشتصد نفر دانشجو در رشته‌های کارشناسی هنر یا کارشناسی آموزش یا کارشناسی علوم در این دانشگاه تح...

توسط:‌ h.seyedsalehi