مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه دندانپزشکی تورنتو

دانشگاه دندانپزشکی تورنتو

دانشگاه دندانپزشکی تورنتو

دانشگاه دندانپزشکی تورنتو بیش از ۱۴۵ سال پیش در مرکز شهر تورنتو تأسیس شد و اولین دانشگاه دندانپزشکی در کانادا به‌شمار می‌آید. تقریباً پنجاه سال است که این دانشگاه تمام دَه تخصص دندانپزشکی ر...

توسط:‌ h.seyedsalehi