مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه تور فرانسه

دانشگاه تور فرانسه

دانشگاه تور فرانسه

دانشگاه تور (Université de Tours) دانشگاهی دولتی در شهر تور فرانسه است که سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. درحال‌حاضر، ۲۲هزار نفر دانشجو در هفت دانشکدۀ این دانشگاه مشغول تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناس...

توسط:‌ h.seyedsalehi