مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ترنتو

تحصیل رشته ژنتیک در ایتالیا

تحصیل رشته ژنتیک در ایتالیا

مطالعۀ وراثت و عملکرد ژن یکی از گرایش‌های رشته زیست‌شناسی محسوب می‌شود که به‌سرعت در حال پیشرفت است. تجزیه‌وتحلیل توالی‌های ژنتیکی بینش عمیقی در فرایندهای سلولی و رشد ایجاد کرده و به ابزار اص...

توسط:‌ Ssmojab