مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه بیلفلد

دانشگاه بیلفلد

دانشگاه بیلفلد

دانشگاه بیلفلد سال ۱۹۶۹ در شهر بیلفلد آلمان تأسیس شد و یکی از دانشگاه‌هایی است که در‌مقایسه‌با دانشگاه‌های قدیمی‌تر رویکرد جدیدی در آموزش دارد. ازجمله رویکردهای جدید این دانشگاه آن است ک...

توسط:‌ h.seyedsalehi