مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه اچ ای سی مونترال

دانشگاه اچ ای سی مونترال

دانشگاه اچ ای سی مونترال

دانشگاه اچ ای سی مونترال درواقع مدرسۀ کسب‌وکاری است که تاریخ تأسیسش به سال ۱۹۰۷ باز می‌گردد و اولین مدرسۀ مدیریت در کانادا به‌حساب می‌آید. این دانشگاه به دانشگاه مونترال وابسته است و افزون‌...

توسط:‌ h.seyedsalehi