مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه اوربینو

دانشگاه اوربینو

دانشگاه اوربینو

دانشگاه اوربینو (Università degli Studi di Urbino) سال ۱۵۰۶ در شهر اوربینوِ ایتالیا تأسیس شد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، این دانشگاه ساختمان‌های متعددی در مرکز شهر به مجموعۀ خود اضافه کرد تا ب...

توسط:‌ h.seyedsalehi