مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه ارلانگن نورنبرگ

دانشگاه ارلانگن نورنبرگ

دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ آلمان

دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ دانشگاهی دولتی در شهرهای ارلانگن و نورنبرگ آلمان است. این دانشگاه دومین دانشگاه بزرگ ایالت بایرن و یکی از دَه دانشگاه بزرگ آلمان شناخته می‌شود که تاریخ تأسیسش به سال...

توسط:‌ h.seyedsalehi