برچسب: دانشگاه آلبرتا

پست دکتری در کانادا.webp
پست دکتری در کانادا
توسط: حسین نیرومند |

محقق پسادکتری یا فوق‌دکتری شخصی است که پس از اتمام تحصیلات دکتری به‌طور حرفه‌ای به پژوهش تخصصی در موضوعی خاص …