مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه آتاباسکا کانادا

دانشگاه آتاباسکا کانادا

دانشگاه آتاباسکا کانادا

دانشگاه آتاباسکا کانادا (Athabasca University – AU) دانشگاهی دولتی و پژوهش‌محور در شهر آتاباسکا استان آلبرتاست که تنها ازطریق ارائۀ دوره‌های آنلاین و تدریس از‌راه‌دور فعالیت می‌کند. این دان...

توسط:‌ m.torabi