مجله سیم آخر

برچسب: دانشگاه‌های استان آلبرتا

تحصیل در آلبرتا کانادا

تحصیل در آلبرتا کانادا

استان آلبرتا یکی از مقاصد محبوب برای تحصیل در کانادا میان دانشجویان بین‌المللی است. در حدود ۱۷ هزار دانشجوی بین‌الملل در این استان مشغول به تحصیل هستند. در ادامه سعی داریم در مورد جنبه‌های مت...

توسط:‌ m.mahdavi