مجله سیم آخر

برچسب: دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو

دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو

دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو

دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو در سال ۱۸۴۳ تأسیس‌شده است و در مرکز شهر تورنتو قرار دارد. این دانشکده یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات آموزش پزشکی در کانادا است، و به سبب کشف انسولین، سلول‌های بنیادی ...

توسط:‌ h.seyedsalehi