مجله سیم آخر

برچسب: دانشجوی بین المللی

حقوق دانشجویان در کانادا

حقوق دانشجویان در کانادا

دانشجویان بین‌المللی تا زمانی‌که در کانادا تحصیل می‌کنند، کارت اقامت موقت دارند. گردشگران و نیروهای کار نیز به‌دلایل مشخصی در این کشور زندگی می‌کنند و آنان نیز کارت اقامت موقت دارند. دارندگان...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در خارج از کشور

چشم انداز تحصیل در خارج از کشور در یک سرزمین ناشناخته با فرهنگی جدید در ابتدا ممکن است برای شما دلهره آور باشد. تنظیم زندگی در کشور و دانشگاه جدید یک چالش است، اما لازم نیست شما از این موضو...

توسط:‌ tahmasbi