مجله سیم آخر

برچسب: جدول زمانی پردازش پرونده‌های مهاجرت کانادا در دوران کرونا

جدول زمانی پردازش پرونده‌های مهاجرت کانادا در دوران کرونا

جدول زمانی پردازش پرونده‌های مهاجرت کانادا در دوران کرونا

دپارتمان مهاجرت کانادا به‌تازگی جدول زمانی پردازش پرونده‌های مهاجرتی را به‌منظور نشان‌دادن ظرفیت پردازش پرونده‌ها در دوران پاندمی ویروس کرونا منتشر کرده است. طبق گفتۀ وبگاه وزارت مهاجرت، پناه...

توسط:‌ m.torabi