مجله سیم آخر

برچسب: جامعه شناسی در اسپانیا

جامعه شناسی در فرانسه

جامعه شناسی در فرانسه

جامعه‌شناسی مطالعۀ نظام‌مند جامعه و فرهنگ و ارتباطات گروهی است. این رشته بخشی از علوم اجتماعی محسوب می‌شود و به علاقه‌مندان در حوزه‌های مختلف مطالعاتی مانند انحراف، طبقه‌بندی اجتماعی، فرهنگ، ...

توسط:‌ سحر مجاب