برچسب: تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

گواهی تمکن مالی
گواهی تمکن مالی
توسط: ghazanfari |

گواهی تمکن مالی (Bank statement) یا Certificate of Financial Ability، یکی از مدارک مهم و مورد نیاز برای دریافت ویزای …