مجله سیم آخر

برچسب: تعلیق درخواست گواهی CAQ از دَه مؤسسۀ آموزشی در کبک

تعلیق درخواست گواهی CAQ از دَه مؤسسۀ آموزشی در کبک

تعلیق درخواست گواهی CAQ از دَه مؤسسۀ آموزشی در کبک

براساس جدیدترین خبر منتشرشده در وبگاه دولت استانی کبک، درخواست گواهی CAQ از دَه مؤسسۀ آموزشی در این استان به حالت تعلیق درآمده است. وزارت مهاجرت استان کبک (MIFI) اعلام کرده است از ۳۰دسامبر۲۰۲...

توسط:‌ m.torabi