مجله سیم آخر

برچسب: ترجمه رسمی برای مهاجرت به کانادا

ترجمه رسمی برای مهاجرت به کانادا

ترجمه رسمی برای مهاجرت به کانادا

زمانی که برای مهاجرت یا اقامت دائم درخواست می‌کنید، ممکن است ترجمه رسمی مدارکتان را به انگلیسی یا فرانسوی از شما بخواهند. یکی از مراحل مهم در فرایند مهاجرت به کانادا ارائۀ مدارک لازم برای درخ...

توسط:‌ هادی سیدصالحی