مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل گردشگری در کانادا

تحصیل گردشگری در کانادا

تحصیل گردشگری در کانادا

در سال‌های اخیر، صنعت گردشگری رشد چشمگیری یافته و برای موقعیت‌های شغلی در زمینۀ مدیریت گردشگری، رقابت بسیار شدیدی شکل گرفته است. مدیران گردشگری مستقیماً با آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها سروکار د...

توسط:‌ h.seyedsalehi