مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل ژنتیک در کانادا

تحصیل ژنتیک در کانادا

تحصیل ژنتیک در کانادا

ژنتیک‌ (Genetics) شاخه‌ای از علم زیست‌شناسی است که مفاهیم مربوط به ژن‌ها، وراثت، تنوع ژنتیکی و تفاوت‌های جانداران را شرح می‌دهد. با استفاده از قوانین و مفاهیم علم ژنتیک می‌توانیم به همانندی...

توسط:‌ m.torabi