مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل مکانیک در اسپانیا

تحصیل مکانیک در اسپانیا

تحصیل مکانیک در اسپانیا

رشتۀ مهندسی مکانیک دنیای اطراف ما را ساخته است؛ چراکه مهندسان مکانیک وظیفۀ طراحی و توسعۀ اجزای مختلفی از خودرو و ساختمان تا هواپیما و ایستگاه فضایی را برعهده دارند. دانشجویان رشتۀ مکانیک ترکی...

توسط:‌ هادی سیدصالحی