مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل مهندسی صنایع در ایتالیا

تحصیل مهندسی صنایع در ایتالیا

تحصیل مهندسی صنایع در ایتالیا

مهندسی صنایع (Industrial Engineering) یکی از شاخه‌های مهم مهندسی است که ترکیبی از چندین رشته کاربردی مانند ریاضیات، اقتصاد و مدیریت است. هدف اصلی این رشته بهبود کارایی سیستم‌های تولیدی، فراین...

توسط:‌ ghazanfari