مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل معماری در فرانسه

تحصیل معماری در فرانسه

تحصیل معماری در فرانسه

رشتۀ مهندسی معماری هنر و ریاضی را درهم می‌آمیزد تا فارغ‌التحصیلان این رشته اشتیاق به طراحی را به سازه‌هایی تبدیل کنند که از تخیل آنان سرچشمه گرفته است. در مقام معمار، وظیفۀ هر دانشجو این است ...

توسط:‌ هادی سیدصالحی