مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل فیزیک در فرانسه

فیزیک در دانشگاه تورنتو

فیزیک در دانشگاه تورنتو

فیزیک (Physics) همانند رشته‌های شیمی و زیست و ریاضی از رشته‌های دانشگاهی قدیمی به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه رشتۀ فیزیک در همۀ علوم نقش مؤثری ایفا می‌کند، بیشتر دانشگاه‌های جهان این رشته را در مقا...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل فیزیک در فرانسه

تحصیل فیزیک در فرانسه

رشتۀ فیزیک جهان را از بزرگ‌ترین کهکشان‌ها تا ریزترین ذرات اتمی مطالعه می‌کند؛ به‌همین‌دلیل، این علم اساس بسیاری از علوم دیگر، مانند شیمی و نجوم به‌شمار می‌آید. فیزیک‌دانان به‌دنبال پیداکردن پ...

توسط:‌ h.seyedsalehi