برچسب: تحصیل فیزیک در فرانسه

تحصیل فیزیک در فرانسه
تحصیل فیزیک در فرانسه
توسط: h.seyedsalehi |

رشتۀ فیزیک جهان را از بزرگ‌ترین کهکشان‌ها تا ریزترین ذرات اتمی مطالعه می‌کند؛ به‌همین‌دلیل، این علم اساس بسیاری از علوم …