مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل فلسفه در کانادا

فلسفه در ایتالیا

فلسفه در ایتالیا

فلسفه و به‌دنبال آن اخلاق به‌منظور بررسی مشکلات انسانی مرتبط با موجودیت و دانش و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر رفتار انسان به‌وجود آمده است. این مشکلات با استدلال‌های منطقی و استفاده از رویکردهای ن...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل فلسفه در کانادا

تحصیل فلسفه در کانادا

فلسفه درحقیقت تفکر دربارۀ پرسش‌های کلی و اساسی است؛ پرسش‌هایی دربارۀ وجود، دانش، ارزش، منطق، ذهن و زبان. این پرسش‌ها مسائلی فلسفی است که مطالعه می‌شود. برخی از زیرمجموعه‌های فلسفه در دانشگاه ...

توسط:‌ h.seyedsalehi