مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل علوم مواد در فرانسه

رشته علوم مواد در دانشگاه تورنتو

رشته علوم مواد در دانشگاه تورنتو

علوم مواد رشته‌ای میان‌رشته‌ای است و معمولاً با نام علوم و مهندسی مواد شناخته می‌شود. علم مواد اشتراک‌های زیادی با فیزیک و شیمی و مهندسی دارد و در دوره‌ای، برای روشنگری استفاده می‌شد. محققان ...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل علوم مواد در فرانسه

تحصیل علوم مواد در فرانسه

علوم مواد دانشی بین‌رشته‌ای است که برای توسعۀ مواد جدید، فیزیک و شیمی را با مفاهیم مهندسی و مکانیک ادغام می‌کند. دانشجویان این رشته می‌آموزند که مواد مختلف چیستند و چگونه می‌توان آن‌ها را برا...

توسط:‌ h.seyedsalehi