مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل علوم سیاسی در کانادا

تحصیل علوم سیاسی در کانادا

تحصیل علوم سیاسی در کانادا

رشتۀ علوم سیاسی همان‌طور‌که از نامش برمی‌آید، مطالعۀ علمی سیاست است. این رشته یکی از زیرمجموعه‌های علوم اجتماعی است که نظام‌های حکومتی و قدرت، اندیشه‌، رفتار و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها را بررسی...

توسط:‌ h.seyedsalehi