مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل علوم سیاسی در فرانسه

تحصیل علوم سیاسی در فرانسه

تحصیل علوم سیاسی در فرانسه

رشتۀ علوم سیاسی به‌صورت عملی و نظری روی سیاست محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی متمرکز است. سه گرایش اصلی این رشته عبارت‌اند از: ۱. نظریۀ سیاسی؛ ۲. سیاست تطبیقی؛ ۳. روابط بین‌الملل. «نظریۀ سیا...

توسط:‌ h.seyedsalehi