مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل علوم زیستی در ایتالیا

تحصیل علوم زیستی در ایتالیا

تحصیل علوم زیستی در ایتالیا

علوم زیستی به زبان ساده مطالعۀ زندگی و موجودات زنده روی کرۀ زمین است و تمام گرایش‌های علوم زیستی برپایۀ مطالعۀ سلول به‌عنوان واحد سازندۀ حیات شکل گرفته است. تحصیل در رشته‌های علوم زیستی فرصت ...

توسط:‌ هادی سیدصالحی