مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل طراحی داخلی در کانادا

تحصیل طراحی داخلی در کانادا

تحصیل طراحی داخلی در کانادا

طراحی داخلی هنر بهبود فضای داخلی ساختمان و هدف از این رشته دستیابی به محیطی سالم‌تر و زیباتر برای ساکنان ساختمان است. این رشته ذاتاً چندوجهی است و به سه بخش تقسیم می‌شود: ۱. توسعۀ نظری؛ ۲. بر...

توسط:‌ h.seyedsalehi