مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل زبان شناسی در کانادا

تحصیل زبان شناسی در کانادا

تحصیل زبان شناسی در کانادا

همان‌طور‌که از نام رشته زبان شناسی برمی‌آید، مطالعۀ علمی زبان‌ است و برخی از موضوع‌های مهم در این زمینه عبارت‌اند از: دانش ناخودآگاه زبانی، فراگیری زبان در کودکان، ساختار زبان، تنوع زبان‌ها و...

توسط:‌ h.seyedsalehi