مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل زبان شناسی در فرانسه

تحصیل زبان شناسی در فرانسه

تحصیل زبان شناسی در فرانسه

زبان شناسی مطالعۀ علمی زبان است و بسیاری از موضوع‌های مختلف همچون دانش ناخودآگاه انسان‌ها از زبان، چگونگی یادگیری زبان در کودکان، ‌ساختار کلی زبان و در زبان‌های مختلف، تنوع زبانی و تأثیر زبان...

توسط:‌ h.seyedsalehi