مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل رشته کشاورزی در فرانسه

کشاورزی در دانشگاه گوئلف

کشاورزی در دانشگاه گوئلف

رشته کشاورزی دربارۀ غذا، علم، تجارت و استفادۀ مسئولانه از زمین و منابع آن برای بهبود زندگی بشر است و اولین حلقه در زنجیرۀ غذایی نیز به‌شمار می‌رود. دانشگاه گوئلف یکی از دانشگاه‌های پیشروِ کان...

توسط:‌ سحر مجاب