مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل رشته ریاضی در کانادا

ریاضی در دانشگاه تورنتو

ریاضی در دانشگاه تورنتو

رشتۀ ریاضی علم اعداد و ساختار و تغییر است و از فلسفه ریشه می‌گیرد. این رشتۀ باستانی برای محاسبه و شمارش و اندازه‌گیری استفاده می‌شود و رشته‌ای پیچیده است که نظریه‌ها و کشف الگوها و توسعۀ قانو...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل رشته ریاضی در کانادا

تحصیل رشته ریاضی در کانادا

علاقه‌مندان به تحصیل رشته ریاضی در کانادا با شاخه‌های مختلف این رشته، ازجمله جبر، هندسه، مثلثات، دیفرانسیل، آمار و احتمال آشنا می‌شوند و تحلیل و کارکرد و تئوری اعداد را فرامی‌گیرند. همچنین،...

توسط:‌ h.seyedsalehi