برچسب: تحصیل رشته آمار در کانادا

تحصیل رشته آمار در کانادا
تحصیل رشته آمار در کانادا
توسط: h.seyedsalehi |

رشته آمار درحقیقت علم جمع‌آوری، سامان‌دهی، تحلیل، تفسیر و ارائۀ داده است. این رشته در حل مسائل علمی و صنعتی …