برچسب: تحصیل در کانادا در زمان شیوع ویروس کرونا

قانون جدید بیومتریک کانادا
قانون جدید بیومتریک کانادا
توسط: m.torabi |

در‌حال‌حاضر با‌توجه‌به شیوع ویروس کرونا، بیشترِ قرارهای تست بیومتریک (انگشت نگاری) کانادا به حالت تعلیق درآمده است. سپتامبر ۲۰۲۰، ادارۀ …