مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در لیون

تحصیل در لیون

تحصیل در لیون

شهر لیون سومین شهر بزرگ فرانسه است که با درنظرگرفتن مناطق حاشیه‌ای، بیش از دو‌میلیون و سیصدهزار نفر جمعیت در آن ساکن هستند و دومین منطقۀ پرجمعیت فرانسه به‌شمار می‌آید. قدمت این شهر به زمان رو...

توسط:‌ h.seyedsalehi