مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در رشته کشاورزی در آلمان

کشاورزی در دانشگاه گوئلف

کشاورزی در دانشگاه گوئلف

رشته کشاورزی دربارۀ غذا، علم، تجارت و استفادۀ مسئولانه از زمین و منابع آن برای بهبود زندگی بشر است و اولین حلقه در زنجیرۀ غذایی نیز به‌شمار می‌رود. دانشگاه گوئلف یکی از دانشگاه‌های پیشروِ کان...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل در رشته کشاورزی در آلمان

تحصیل در رشته کشاورزی در آلمان

علم کشاورزی در دنیای امروز اهمیتی زیادی دارد. تولید بخش عمده‌ای از موادغذایی در دنیا همچنان وابسته به خاک است و با افزایش توسعه و به‌تبع آن افزایش جمعیت در دنیا، تقاضا نیز روز‌به‌روز در حال ا...

توسط:‌ هادی سیدصالحی