مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در کانادا

رشته مهندسی مکانیک در کانادا

رشته مهندسی مکانیک در کانادا

مهندسی مکانیک (Mechanical Engineering) یکی از رشته‌های مهندسی قدیمی و گسترده محسوب می‌شود. مهندسی مکانیک شاخه‌ای از مهندسی است که با ترکیب فیزیک مهندسی و ریاضیات و دانش مواد، طراحی، تحلیل، ...

توسط:‌ m.torabi