مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در رشته مهندسی صنایع

تحصیل در رشته مهندسی صنایع در کانادا

تحصیل در رشته مهندسی صنایع در کانادا

مهندسی صنایع (Industrial Engineering) شاخه‌ای از مهندسی است که در تلاش است با توسعه، بهبود و اجرای سیستم‌های انسانی، پول، دانش، اطلاعات، تجهیزات، انرژی و مواد، کارایی سیستم‌های تولید، فراین...

توسط:‌ m.torabi