مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در رشته محیط زیست در کانادا

تحصیل در رشته محیط زیست در کانادا

تحصیل در رشته محیط زیست در کانادا

رشته محیط زیست دارای زیر مجموعه‌های متنوعی است و به طور کلی می‌توان گفت که رشته محیط زیست به بررسی محیط زیست و اثرات انسانی مانند آلودگی هوا، آلودگی آب و خاک، گرمایش جهانی، سوخت‌های جایگزین و...

توسط:‌ m.mahdavi